Straffets grammatik
   
 
Författare:Molander Joakim
Titel:Straffets grammatik
Utgivningsår:2002
Omfång:322 sid.
Förlag:Åbo Akademis förlag
ISBN:9517651031
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Allmän rättslära , Rättshistoria

Pris: 321 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB