Prop. 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning
   
 
Titel:Prop. 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning
Anmärkning:Se även Ds 2003:19, SOU 2002:21 och SOU 1996:87.
Utgivningsår:2003
Omfång:271 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203116
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:116
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB