Prop. 2002/03:78 Upphävande av 1988 års EFTA-konvention om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:78 Upphävande av 1988 års EFTA-konvention om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse m.m.
Utgivningsår:2003
Omfång:7 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:78
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB