Prop. 2002/03:112 Rätt att lyfta konkursförvaltararvode
   
 
Titel:Prop. 2002/03:112 Rätt att lyfta konkursförvaltararvode
Anmärkning:SOU 2000:62.
Utgivningsår:2003
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:112
Ämnesord:Insolvensrätt , Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB