Försäkring för företag
   
 
Författare:Renmar Sten
Titel:Försäkring för företag
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:124 sid.
Förlag:IFU
ISBN:9179901832
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 398 SEK exkl. moms
Försäkringslösningar kan se mycket olika ut beroende på företagets storlek, inriktning etc. Därför erbjuder försäkringsbranschen såväl standardiserade paketlösningar som ett skräddarsytt skydd. I denna bok beskrivs de olika typer av skador som kan inträffa på företagets egendom, avbrottsförluster, skydd mot skadeståndskrav etc. Men även olika personförsäkringar, eftersom sjukdom och frånfälle bland medarbetare och nyckelpersoner kan skapa problem för både drift och ägarskap. I boken beskrivs även risker och försäkringslösningar för lantbruk, bilbestånd liksom sjö- och transportfrågor. Här finns också ett avsnitt om återförsäkring.
 
  © 2017 Jure AB