Redovisning i försäkringsföretag 2002/2003
– En vägledning
   
 
Titel:Redovisning i försäkringsföretag 2002/2003 – En vägledning
Utgivningsår:2003
Omfång:171 sid.
Förlag:KPMG
ISBN:KPMGRE0203
Serie:KPMG
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 316 SEK exkl. moms
I denna vägledningen presenteras på ett tydligt sätt - per avsnitt och per post i resultat- respektive balansräkningarna - på ett konkret sätt principer och upplysningar som ingår i årsredovisningen. Under varje avsnitt framgår relevant lag- eller författningstext med hänvisning samt ges kommentarer. I och med att Finansinpektionen har gjort relativt omfattande förändringar i redovisningsföreskrifterna - både editoriella och innehållsmässigt - har vägledningen uppdaterats för år 2002/2003. Vägledningen används idag hos de flesta svenska försäkringsbolagen som ett lätthanterligt stöd för redovisnings- och årsredovisningsfrågor. Sedan år 2001 kan även understödsföreningarna med fördel använda vägledningen då ÅRFL implementerades.
 
  © 2017 Jure AB