Marknadsrättens goodwillskydd
   
 
Författare:Nordell Per Jonas
Titel:Marknadsrättens goodwillskydd
Utgivningsår:2003
Omfång:177 sid.
Förlag:Mercurius
ISBN:9197358770
Serie:Mercur Media
Ämnesord:Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 329 SEK exkl. moms
Den svenska marknadsrätten spelar en allt viktigare roll som komplement till det traditionella immaterialrättsskyddet, och där främst varumärkesrätten. I denna framställning analyseras den rättspraxis som utvecklats av Marknadsdomstolen beträffande marknadsföringslagstiftningens skydd mot illojal konkurrens. I fokus står marknadsföringslagens skydd för goodwill: renommésnyltning; misskreditering; vilseledande efterbildning; vilseledande känneteckensanvändning; jämförande reklam.
 
  © 2017 Jure AB