Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar
   
 
Författare:Zacharias Claude
Titel:Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar
Utgivningsår:2003
Omfång:85 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139106446
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag
Besiktningsmän medverkar i närmare 100.000 fastighetsöverlåtelser årligen, och ofta ingår en värdering. Deras ansvar har vidgats under senare år och har tydliggjorts i rättspraxis. Denna bok utgör en handledning för dem som arbetar med skadestånd rörande besiktningar och liknande konsultansvarsfrågor.

Innehåll:
- Sammanfattning.
- Rådgivningsansvar.
- Köparens undersökningsplikt.
- Överlåtelsebesiktning.
- Professionsansvaret.
- Uppdragsavtalet.
- Besiktningens inverkan på köparen.
- Utomobligatoriskt skadeståndsansvar.
- Litteratur.
- Rättsfall.
- Exempel på överlåtelsebesiktning.
 
  © 2017 Jure AB