Testamentsrätt
– en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull
   
 
Författare:Agell Anders
Titel:Testamentsrätt – en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:128 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785408
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 246 SEK exkl. moms
Denna lärobok behandlar rättshandlingar för dödsfalls skull, dvs. främst testamenten men även arvsavtal och förmånstagarförordnanden vid livförsäkring. I fråga om testamenten behandlas:
• testamentsrättens historia
• rätten att göra eller taga testamente
• upprättande och återkallelse
• ogiltighet och klander
• förverkande och preskription
• tolkning
• testamente av make och inbördes testamenten

I boken ges en översikt av regelsystemet, av sammanhanget mellan olika bestämmelser och av skälen för olika lösningar. Referat av rättsfall används som illustration.

I denna tredje upplaga har nya rättsfall kommenterats och vissa textpartier omarbetats, särskilt angående testamente av make och inbördes testamenten.
 
  © 2017 Jure AB