Prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd
   
 
Titel:Prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd
Anmärkning:SOLAS-konventionen (SOLAS = International Convention for the Safety of Life at Sea)
Utgivningsår:2003
Omfång:307 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203124
Serie:Propositioner nr. 2002/03:124
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 171 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB