På väg mot rättsstater i Östeuropa
– En antologi av Anders Fogelklou m.fl.
   
 
Författare:Fogelklou Anders , Sterzel Fredrik
Titel:På väg mot rättsstater i Östeuropa – En antologi av Anders Fogelklou m.fl.
Utgivningsår:1997
Omfång:338 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9187582139
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättsfondens skriftserie nr. 32
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 205 SEK exkl. moms
De kommunistiska regimernas sönderfall i Central- och Östeuropa är efterkrigstidens viktigaste händelse. De politiska och ekonomiska perspektiven har i allmänhet stått i centrum för uppmärksamheten. Men omvandlingsprocessen har också en rättslig dimension. Rättsfonden vill med denna bok bidra till kunskapen om de postkommunistiska staternas utveckling mot rättsstater. Huvudansvaret har professorn i östeuropeisk rätt Anders Fogelklou. Medförfattare är forskare och lärare vid de juridiska fakulteterna med vetenskaplig eller personlig anknytning till ämnet.

Anders Fogelklou ger en inledande överblick samt behandlar utvecklingen i Ryssland. Professorerna Michael Bogdan och Aleksander Peczenik skriver om Slovakien respektive Polen, docenterna Maja Kirilova Eriksson och Josef Zila om Bulgarien respektive Tjeckien och doktoranderna Christina Johnsson och Caroline Taube om Ungern respektive de baltiska staterna.
 
  © 2017 Jure AB