Rätten till priskonkurrens
– i marknadsdominans
   
 
Författare:Henriksson Lars
Titel:Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans
Utgivningsår:2003
Omfång:897 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9197358789
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Mercurius nr. 12
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 1279 SEK exkl. moms
De konkurrensrättsliga bestämmelserna i artikel 82 EG/19 § KL om missbruk av marknadsdominerande ställning innehåller brett verkande förbud mot bl.a. skilda prissättningsmetoder. Lagstiftningen innehåller dock endast vaga och kortfattade exempel och boken syftar till att skapa större klarhet i gränsdragningsfrågan och mellan otillåtna priser och sund priskonkurrens.

I bokens första del behandlas skilda former av oskäliga priser: Hur lågt kan ett företag sätta sina priser utan att detta kan betraktas som oskäligt, ett s.k. rovpris? Vilka former av korssubventioneringar skall anses vara tillåtna för ett företag med både konkurrensutsatt och förbehållen verksamhet? Vilka metoder kan användas i den rättsliga bedömningen av vad som utgör ett oskäligt högt pris? m.m.

Bokens andra del behandlar frågan om prisdiskriminering. Med utgångspunkt från lagstiftning, rättspraxis och ekonomisk teori analyseras möjligheterna för dominerande företag att ta ut olika priser av olika kunder.
 
  © 2017 Jure AB