Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten
– en kritisk analys
   
 
Författare:Nordell Per Jonas
Titel:Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten – en kritisk analys
Utgivningsår:1990
Omfång:154 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175983427
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 56
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 98 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB