Transporträtt
– En översikt
   
 
Författare:Gorton Lars
Titel:Transporträtt – En översikt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:145 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139203476
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Detta är en översiktlig framställning av frågor som rör transporträtten men också rättsliga problem som gränsar till köprätten. Sedan första upplagan har många stora förändringar skett på transportmarknaderna. Bland annat ser ägarförhållandena inom rederi- och speditionsnäringarna helt annorlunda ut. Också på flygtransport- och järnvägssidan har situationen förändrats. Posten har bolagiserats med mera. Transporträtten är en del av rättsordningen som i stora delar baseras på internationella konventioner. Transportavtalet och transportörens åtaganden måste ses i relation till det bakomliggande köpeavtalet. I detta perspektiv spelar inte minst de olika transportdokumenten stor roll.
 
  © 2017 Jure AB