Europas grundlag
– Framtidskonventets förslag till konstitution för EU
   
 
Titel:Europas grundlag – Framtidskonventets förslag till konstitution för EU
Anmärkning:Denna bok har ersatts av boken Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, år 2005.
Utgivningsår:2003
Omfång:286 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509283
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:EU-rätt

SLUT på förlag
Att föra Europeiska unionen närmare medborgarna. Detta uppdrag gav EU:s ledare det framtidskonvent som avslutades sommaren 2003. Konventet bestod av drygt hundra företrädare för regeringar, nationella parlament, Europaparlamentet och kommissionen.

Konventets förslag till konstitution för EU innebär tydligare regler för unionens makt och organisation. En nyhet är att texten nu också innehåller uttryckliga bestämmelser om unionens demokratiska liv.

Denna bok innehåller hela förslaget, med kommentarer av statsvetarna Hans Hegeland och Olof Petersson. Inledningen har skrivits av Sören Lekberg, ledamot av konventet och ordförande i EU 2004-kommittén.
 
  © 2017 Jure AB