Nordisk børneret II Forældreansvar
– Et sammenlignende studie af dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelser af harmoniseringsmuligheder og reformbehov
   
 
Författare:Danielsen Svend
Titel:Nordisk børneret II Forældreansvar – Et sammenlignende studie af dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelser af harmoniseringsmuligheder og reformbehov
Utgivningsår:2004
Omfång:391 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9289309237
Produkttyp:Inbunden
Serie:Nord nr. 2003:14
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag
Detta är en ingående jämförande beskrivning av rättsläget i de fem nordiska länderna. Möjligheterna att harmonisera lagstiftningen diskuteras också. Tanken är att en harmonisering skulle lösa de praktiska problem som kan uppkomma när människor flyttar inom Norden.

Se även Nordisk børneret I.
 
  © 2017 Jure AB