Festskrift till Per Henrik Lindblom
   
 
Titel:Festskrift till Per Henrik Lindblom
Utgivningsår:2004
Omfång:854 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785467
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter

Pris: 892 SEK exkl. moms
Per Henrik fyller sextiofem år i mars 2004. Hans forskargärning är vittomfattande – de tre områden där han gjort ett särskilt avtryck är processhinder, särskilt talerätt, grupptalan och miljöprocess. Dessa områden har också varit föremål för hans tre stora monografier: doktorsavhandlingen Processhinder (år 1972), Grupptalan ( år 1989) samt Miljöprocess I och II (år 2001 och år 2002). Vid sidan om dessa har han i ett stort antal uppsatser behandlat bl.a. utmätning, bevisvärdering, civil- och straffprocessens funktioner, alternativ tvistlösning, europeisk harmonisering samt tolknings- och tillämpningsfrågor. Per Henrik Lindbloms omfattande kontaktnät, liksom hans betydelse i Norden och internationellt, avspeglas i denna festskrift. De flesta bidragen är författade av vänner och kolleger hemmahörande i processrätten och så gott som alla uppsatser har processrättslig inriktning.
 
  © 2017 Jure AB