Tolkning av kommersiella avtal
   
 
Författare:Hedwall Mattias
Titel:Tolkning av kommersiella avtal
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:270 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139009947
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1069 SEK exkl. moms
Detta är en omarbetad och väsentligt utvidgad upplaga av Tolkning av kommersiella avtal. Författaren organiserar och strukturerar avtalstolkningsprocessen, främst kring kommersiella situationer och behandlar också avtalstolkningsreglerna i det engelska systemet och särskilda tolkningsregler som skall beaktas vid internationella avtal. Framställningen är tänkt att kunna vara till hjälp både för den som tolkar och utfyller ett befintligt avtal och för den som tänker ingå ett kommersiellt avtal.
 
  © 2017 Jure AB