BRÅ rapport 2003:11 Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte
   
 
Titel:BRÅ rapport 2003:11 Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte
Utgivningsår:2003
Omfång:73 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138320665
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2003:11
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 116 SEK exkl. moms
I rapporten ges en bild av hur kameraövervakning fungerar när det gäller att förebygga brott. Erfarenheter från Möllevångstorget i Malmö och Stadsparken i Helsingborg samt från två parkeringsgarage presenteras. Här konstateras att kameraövervakning tycks ha störst effekt när det gäller att förhindra planerade brott. Det tycks också som om effekterna varierar med t.ex. typ av plats. För att få bestående effekter på brottsligheten rekommenderas kompletterande åtgärder, t.ex. inspelningsutrustning.
 
  © 2017 Jure AB