Bostadshyra
– hyreslagen, särskilda boendeformer, träningsboenden m.m.
   
 
Författare:Andermyr Siv Ann
Titel:Bostadshyra – hyreslagen, särskilda boendeformer, träningsboenden m.m.
Utgivningsår:2003
Omfång:321 sid.
Förlag:Kommentus
ISBN:917345138X
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag
Behovet av kunskap om bostadshyrefrågor ökar i kommunerna. Många olika boendeformer har utvecklats där ett hyresförhållande finns mellan kommunen och en vårdtagare. Som ansvarig för de svaga gruppernas bostadsförsörjning skall socialnämnderna se till att alternativa boendeformer kan erbjudas, t.ex. särskilda boendeformer för äldre och handikappade eller träningslägenheter för missbrukare. Socialnämnderna är också skyldiga att bevaka störningar i boenden, uppsägningar p.g.a. obetalda hyror och avhysningssituationer.
 
  © 2017 Jure AB