Internationell registrering av varumärken
– [ansökan, rättsverkan och kostnader enligt protokollet till Madridöverenskommelsen och EG:s förordning om gemenskapsvarumärken]
   
 
Författare:Johansson Jörgen
Titel:Internationell registrering av varumärken – [ansökan, rättsverkan och kostnader enligt protokollet till Madridöverenskommelsen och EG:s förordning om gemenskapsvarumärken]
Utgivningsår:1997
Omfång:62 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175988062
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 88
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB