Register över gemenskapens gällande lagstiftning och andra rättsakter som utfärdats av gemenskapens institutioner
– Del I Systematiskt register och Del II Kronologiskt och alfabetiskt register (1 juli 2003)
   
 
Titel:Register över gemenskapens gällande lagstiftning och andra rättsakter som utfärdats av gemenskapens institutioner – Del I Systematiskt register och Del II Kronologiskt och alfabetiskt register (1 juli 2003)
Anmärkning:Två volymer.
Upplaga:41 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:1761 sid.
Förlag:Official Publications, OP
ISBN:1608459403
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:EU-rätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 1137 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB