The protection of performers, the "Phil Collins"-case
– [time in motion]
   
 
Författare:Firsching Ansgar
Titel:The protection of performers, the "Phil Collins"-case – [time in motion]
Utgivningsår:1997
Omfång:78 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175988089
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 89
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB