Bokföringsbrott
– en studie i selektion
   
 
Författare:Korsell Lars E.
Titel:Bokföringsbrott – en studie i selektion
Utgivningsår:2003
Omfång:278 sid.
Förlag:Stockholms universitet
ISBN:9172657448
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Kriminologi

SLUT på förlag
Många ekobrott upptäcks för att de har begåtts av lågutbildade småföretagare med dålig ekonomi. Den gruppen och deras relativt harmlösa brottslighet har samhället resurser för att spåra upp. Ett klart mönster av selektion som medför prioritering av enklare, och mindre samhällsskadliga, brott redovisas i en doktorsavhandling vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet av Lars E Korsell.
 
  © 2017 Jure AB