Prop. 2003/04:29 Internationella konventioner på telekommunikationsområdet om katastrofberedskap m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:29 Internationella konventioner på telekommunikationsområdet om katastrofberedskap m.m.
Utgivningsår:2003
Omfång:118 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304029
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:29
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB