Anställningsotrygghet
– Individen på den flexibla arbetsmarknaden
   
 
Författare:Näswall Katharina , Hellgren Johnny , Sverke Magnus
Titel:Anställningsotrygghet – Individen på den flexibla arbetsmarknaden
Utgivningsår:2003
Omfång:148 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144029373
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 229 SEK exkl. moms
Arbetsmarknaden kännetecknas av osäkerhet och många anställda upplever en oro för att förlora jobbet. Osäkerhet inför framtiden sprider sig när företag efter företag varslar om uppsägningar. Anställda brottas i allt större utsträckning med anställningsotrygghet samtidigt som kraven ökar på dem från en allt tuffare arbetsmarknad. Anställningsotrygghet har blivit ett allvarligt arbetsmiljöproblem, som har ökat under de
senaste decennierna. I denna bok belyses anställningsotrygghet och dess konsekvenser, och lyfts fram vikten av en medvetenhet om detta fenomen.
 
  © 2017 Jure AB