Designskydd 1999
– skyddet för industriellt framställda bruksvaror med estetiskt syftande utformning i upphovsrätten, varumärkesrätten, mönsterrätten och marknadsrätten
   
 
Författare:Hag Fredrik
Titel:Designskydd 1999 – skyddet för industriellt framställda bruksvaror med estetiskt syftande utformning i upphovsrätten, varumärkesrätten, mönsterrätten och marknadsrätten
Utgivningsår:1999
Omfång:75 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230622
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 102
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB