Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt
   
 
Författare:Adlercreutz Axel , Hatzidaki-Dahlström Lea
Titel:Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:79 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9187998165
Serie:Handelsrättslig skriftserie nr. 15
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag
Föreliggande skrift består av två delar:

Del I, författad av professor emeritus Axel Adlercreutz, behandlar avtalsrättens centrala delar ur ett komparativrättsligt perspektiv. Jämförelser görs med tysk, fransk och anglo-amerikansk rätt.

Del II, skriven av universitetslektor Lea Hatzidaki-Dahlström, innehåller en introduktion till internationell privat- och processrätt. Domsrätts- och lagvalsproblematiken presenteras, liksom frågan om utländska domars giltighet i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB