Motköpsavtalet i öst-västhandeln
– en juridisk analys utifrån svensk rätt
   
 
Författare:Myrdal Staffan
Titel:Motköpsavtalet i öst-västhandeln – en juridisk analys utifrån svensk rätt
Utgivningsår:1985
Omfång:120 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176780589
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 3
Ämnesord:Internationell rätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
 
  © 2017 Jure AB