Medier, internet och juridik
– En rättslig vägledning för medieföretag från Tidningsutgivarna
   
 
Författare:Danowsky Peter , Hultengård Per
Titel:Medier, internet och juridik – En rättslig vägledning för medieföretag från Tidningsutgivarna
Utgivningsår:2000
Omfång:63 sid.
Förlag:TU
ISBN:TUMEDIER00
Ämnesord:Immaterialrätt

SLUT på förlag
 
  © 2017 Jure AB