Entreprenadupphandling inom byggsektorn
– Grundläggande handbok om regler, förfarande, ansvar
   
 
Författare:Nytell Eric , Pedersen Hans
Titel:Entreprenadupphandling inom byggsektorn – Grundläggande handbok om regler, förfarande, ansvar
Utgivningsår:1995
Omfång:196 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:917332745X
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag
I boken reovisas upphandlingsprocessen och dess styrmedel. Här behandlas bl.a. ABS 95, ABT 94, lagen om offentlig upphandling, anknytning av de nya reglerna för upphandling till EG:s direktiv, former för infordran och antagande av anbud, upprättande av avtal och genomförande av entreprenader.
 
  © 2017 Jure AB