Förbehållsklausuler
– en studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning
   
 
Författare:Persson Annina H.
Titel:Förbehållsklausuler – en studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning
Utgivningsår:1998
Omfång:854 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230339
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 7
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt

Pris: 597 SEK exkl. moms

Återtagande- eller äganderättsförbehåll, dvs. villkor som innebär att säljaren har rätt att häva köpet och återta den sålda varan om köparen inte erlägger köpeskillingen, används ofta av säljare som vill skydda sig mot att en köpare inte kan betala. Denna framställning behandlar återtagande- och äganderättsförbehållens ställning framför allt i svensk rätt, dock med ett komparativt perspektiv. Här analyseras förbehållsklausulernas ställning i belysning av den utveckling som skett inom näringslivet och framför allt på den svenska kreditmarknaden på senare tid. Slutligen uppmärksammas en rad sakrättsliga problem förknippade med dessa säkerhetsrätter.

Annina H Persson är juris doktor och verksam vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB