Momsbegrepp och inkomstskatterätten
– en EG-rättslig analys
   
 
Författare:Forssén Björn
Titel:Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys
Anmärkning:1 pärm i A4-format. Ett års uppdateringar per e-mail ingår i priset.
Utgivningsår:2003
Omfång:286 sid.
Förlag:VJS
ISBN:9171990941
Produkttyp:Lösblad
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 945 SEK exkl. moms
När Sverige blev EU-medlem år 1995 överfördes kompetensen på mervärdesskatteområdet generellt sett från riksdagen till EG, medan riksdagen förutom i vissa fall behållit kompetensen på inkomstskatteområdet. I Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys ges läsaren en grundlig genomgång av frågan om
mervärdesskattelagen kan hänvisa till inkomstskattelagens begreppsvärld. Här refereras till ett hundratal domar från EG-domstolen förutom till domar från Regeringsrätten m.m. Här får läsaren en uppfattning om gällande rätt på mervärdesskatteområdet idag, där EG-rätten ingår som en del sedan år 1995.
 
  © 2017 Jure AB