SKV Handbok för fastighetstaxering 2005
– Taxeringsregler
   
 
Titel:SKV Handbok för fastighetstaxering 2005 – Taxeringsregler
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:300 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9138320789
Serie:SKV Publikationer nr. 286 utg. 3
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

SLUT på förlag
Här redovisas och kommenteras de särskilda regler som gäller för lantbrukstaxering.
 
  © 2017 Jure AB