A Casebook on European Consumer Law
   
 
Författare:Schulze Reiner , Schulte-Nolke Hans , Jones Jackie
Titel:A Casebook on European Consumer Law
Utgivningsår:2002
Omfång:276 sid.
Förlag:Hart
ISBN:1841132276
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , EU-rätt

Pris: 397 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB