EU:s internationella privat- och processrätt
– Den femte friheten
   
 
Författare:Hatzidaki-Dahlström Lea
Titel:EU:s internationella privat- och processrätt – Den femte friheten
Anmärkning:Förra upplagan hette Den femte friheten inom EU - doms- och lagvalskonventionerna.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:154 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144030711
Ämnesord:EU-rätt , Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag
Grundstenen för den europeiska integrationen utgörs av de fyra friheterna inom EU, nämligen den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Dessa friheter medför ett ökat antal ekonomiska transaktioner över gränserna, vilket i sin tur oundvikligen genererar fler internationella tvister. Dessa leder ofta till processer och domar. En dom är värdefull endast om den kan verkställas i det land där den som förpliktas att betala har ekonomiska tillgångar.

Det är här EU:s internationella privat- och processrätt – den femte friheten – kommer in. Genom Bryssel- och Luganokonventionerna, och numera genom Bryssel I-förordningen, kan en dom inom förmögenhetsrätten, meddelat av en domstol i ett EU- eller EFTA-land, cirkulera fritt, dvs. den kan erkännas och verkställas i dessa länder. Även Romkonventionen, som reglerar vilket lands lag man skall tillämpa för att lösa en internationell tvist, har tillkommit inom ramarna för EG/EU.
 
  © 2017 Jure AB