Arbetsrätten i staten
   
 
Författare:Andersson Anderz , Bejstam Lars , Edström Örjan , Zanderin Lars
Titel:Arbetsrätten i staten
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:500 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144035187
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag
I denna bok behandlas den arbetsrättsliga lagstiftningens tillämpning på anställningsförhållanden i staten samt de viktigare kollektivavtalen på området. Framställningen präglas genomgående av den statliga verksamhetens särskilda karaktär till följd av att den i princip skall styras genom politiska beslut. Ett ytterligare särdrag är att de anställda ofta arbetar med myndighetsutövning.

Boken består av fyra delar. I den första delen behandlas staten i ett administrativt, förvaltningsrättsligt perspektiv. I den andra delen redogörs för bl.a. regler om förhandlingar, kollektivavtal, medbestämmande och tolkningsföreträde. Ett ytterligare område som diskuteras är de särskilda reglerna för fackliga förtroendemän. I den tredje delen är utgångspunkten anställningen i statlig verksamhet. Här behandlas olika typer av anställningar, anställningsskydd, uppsägningar m.m. Regler rörande diskriminering tas upp med utgångspunkt i den omfattande lagstiftningen om diskriminering, bl.a. jämställdhetslagen och lagen mot etnisk diskriminering. Inte minst på detta område har EG-rätten utövat ett starkt inflytande. I den fjärde och avslutande delen om arbetsmiljö behandlas bl.a. arbetsgivarens ansvar, reglerna om skyddsombud, systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering.
 
  © 2017 Jure AB