Regeringens skrivelse 2003/04:84 Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF)
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2003/04:84 Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF)
Utgivningsår:2004
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304084
Serie:Propositioner nr. 2003/04:84
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB