Prop. 2003/04:122 Arbetstagarinflytande i europabolag
   
 
Titel:Prop. 2003/04:122 Arbetstagarinflytande i europabolag
Anmärkning:Se SOU 2003:64 och rådets direktiv 2001/86/EG.
Utgivningsår:2004
Omfång:202 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:122
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB