Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar
   
 
Författare:Svedin Carl Göran , Banck Lena
Titel:Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar
Utgivningsår:2002
Omfång:300 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144017545
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 458 SEK exkl. moms
I denna bok tas upp ett brett spektrum av kunskap från upptäckt och anmälan till utredning och behandling inom samhällets social-, rätts- och vårdinstanser. Teoretiska avsnitt om förekomst, definitioner och lagstiftning varvas med klinisk erfarenhet av att möta barnen och deras familjer. I boken ges också en bakgrund till sexualitet generellt, hur den formas och kan ta sig uttryck under uppväxten och vad som kan störa den normala utvecklingen. För att bättre förstå hur övergrepp kan ske och faktorer som påverkar barnet, presenteras olika typer av förövargrupper, inklusive de unga pojkar som förgriper sig på barn och något om psykologin i förövarens beteende. Några avsnitt beskriver utförligt utredningsgången inom olika myndigheter. Boken ger en översikt över olika behandlingsformer, hur förebyggande arbetet kan bedrivas, samt vad som krävs för att man som personal skall orka möta sexuellt traumatiserade barn och ungdomar. Denna bok vänder sig i första hand till studerande på grund- och vidareutbildningsnivå inom såväl vård och medicin som beteendevetenskap, psykologi, samhällskunskap, pedagogik och juridik.
 
  © 2017 Jure AB