Miljörättsliga grundfrågor 2.0
   
 
Författare:Westerlund Staffan
Titel:Miljörättsliga grundfrågor 2.0
Anmärkning:Boken kommer att uppdateras kontinuerligt med elektroniska bilagor. Dessa kan hämtas kostnadsfritt på internet.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:382 sid.
Förlag:Åmyra förlag
ISBN:9197125652
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 472 SEK exkl. moms
Miljörätt är ett förhållandevis nytt rättsvetenskapligt område. Dels har lagstiftningen både internationellt och i alla olika länder på miljöområdet mångdubblats på några årtionden, dels har miljörätt blivit ett forskningsämne i sig. Många miljöproblem kräver andra lösningar än vad tidigare juridik har varit utformad för.

Detta är en teoribok som framställer och utvecklar rättsvetenskapliga problemställningar knutna till dagens och morgondagens miljöproblem i allmänhet och inriktning på hållbar utveckling i synnerhet. Den är även en handbok för dels den som har att söka samhällslösningar på miljöproblem, och då särskilt genom att stifta lag och att införa olika slags styrmedel m.m., dels den som är satt att tillämpa miljölagstiftning i planering och i tillstånds- och tillsynsärenden m.m.
 
  © 2017 Jure AB