Sportskontrakter
   
 
Författare:Haugaard Rasmus Skovsgaard , Fisker Casper
Titel:Sportskontrakter
Utgivningsår:2004
Omfång:222 sid.
Förlag:Nyt Juridisk Forlag
ISBN:8789319869
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Arbetsrätt

SLUT på förlag
Bogen indeholder en gennemgang af bl.a.:
- DBU´s standardspillerkontrakt og spillerkontrakter generelt
- Klubskifteregler (herunder FIFA´s nye transferregler)
- Forhold ved kontraktens ophør
- Ansættelsesretlige grundrettigheder
- EU-retlige regler af betydning for sport
- Skatteretlige forhold af betydning for spillere
- Træneres retsforhold
- Spilleragenters retsforhold
 
  © 2017 Jure AB