Prop. 2003/04:132 Handel med utsläppsrätter I
   
 
Titel:Prop. 2003/04:132 Handel med utsläppsrätter I
Anmärkning:Se även SOU 2003:120, SOU 2003:60, prop. 2003/04:31 och prop. 2004/05:18.
Utgivningsår:2004
Omfång:108 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304132
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:132
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB