Sjukfrånvaro på deltid
– Reglerna från den 1 juli 2003
   
 
Författare:Englund Thomas
Titel:Sjukfrånvaro på deltid – Reglerna från den 1 juli 2003
Anmärkning:En ny version av denna bok utkommer preliminärt i april 2006. Denna bok har titeln Sjukfrånvaro - reglerna och är skriven av Anna Schönfelder.
Utgivningsår:2004
Omfång:77 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9189600290
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag
Arbetsgivarens ansvar för personalens hälsa ökar. Från och med den 1 juli 2003 skall sjukskrivningar i första hand ske på deltid. Detta ställer krav på arbetsgivaren att i vissa fall hitta nya arbetsuppgifter för dessa anställda. Administrationen ökar. Sjuklöne- och semesterlöneberäkningen kompliceras.

Frågor inom området är många:
- Arbetsgivarens skyldighet och rätt att omplacera.
- Vad innebär arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet?
- Hur beräknas sjuklönen?
- Återinsjuknande, läkarintyg och sjukpenning.
- Hur räknas semesterintjänande vid deltidssjukskrivning?
- Hur hanteras semesterledighet?
- Skatteregler och avdragsrätt.

I boken beskrivs hur de nya reglerna används i praktiken. Flera exempel på hur sjuklön och semester beräknas för deltidssjukskrivna.
 
  © 2017 Jure AB