Rekonstruktion av ofullständiga avtal
– särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader
   
 
Författare:Runesson Eric M.
Titel:Rekonstruktion av ofullständiga avtal – särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader
Utgivningsår:1996
Omfång:498 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9139200035
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Mercurius nr. 5
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Med utgångspunkt i risken för att den prestation som en part lovat att fullgöra blir omöjlig eller medför större kostnader än beräknat, behandlas i denna bok bl.a. följande frågor: Går det att uppställa en generell regel för fördelning av sådan risk? Stämmer resultatet av en sådan regel överens med de resultat som framkommit i praxis utanför det lagreglerade området? Hur förhåller sig en sådan regel till lagreglerade specialfall, t.ex. kontrollansvarsregeln i 27 § köplagen? I boken undersöks bl.a. den principiella betydelsen av förtiganden med avseende på fördelningen av risk. Kontrollansvarsregeln och dess köprättsliga föregångare genomgår en grundlig analys, liksom den generella culparegeln inom kontraktsrätten. Även kriterierna för delning av risk genom jämkning enligt 36 § avtalslagen undersöks.
 
  © 2017 Jure AB