Bankkort och andra kort för gränslösa betalningar
   
 
Författare:Johnsson Peter
Titel:Bankkort och andra kort för gränslösa betalningar
Utgivningsår:2004
Omfång:119 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486873
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 343 SEK exkl. moms
Kortbetalning har blivit en världsvaluta. I Sverige är antalet bankutgivna kontokort över sju miljoner. De kan användas för inköp och kontantuttag i praktiskt taget hela världen. På samma sätt kan över två miljarder utländska kort användas överallt i Sverige. Den ständigt ökande internethandeln är också i huvudsak baserad på kortbetalning.

I den här boken beskrivs kortmarknaden och dess aktörer – kortutgivare, kortinnehavare, inlösare och säljföretag. De olika korttyperna – bankkort, kreditkort, betalkort m.m. – presenteras tillsammans med deras roll som betalningsinstrument för olika ändamål. Också de skilda affärsstrategierna hos kortutgivare och inlösare beskrivs. Den svenska kortmarknaden och varför den ser ut som den gör ägnas särskild uppmärksamhet.
 
  © 2017 Jure AB