Prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag
   
 
Titel:Prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag
Anmärkning:3 delar.
Utgivningsår:2004
Omfång:1128 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:150
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 736 SEK exkl. moms
Detta är ett förslag om en samlad lag för stora delar av försäkringsavtalsrätten. Den skall reglera konsumentförsäkringar, företagsförsäkringar, personförsäkringar, gruppförsäkringar och kollektivavtalsgrundade försäkringar.

Del 1 - Lagtext och överväganden
Del 2 - Författningskommentar
Del 3 - Bilagor
 
  © 2017 Jure AB