Regeringens skrivelse 2003/04:137 Genomförandet av EU:s jordbruksreform i Sverige
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2003/04:137 Genomförandet av EU:s jordbruksreform i Sverige
Anmärkning:Se även Ds 2004:9.
Utgivningsår:2004
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304137
Serie:Propositioner nr. 2003/04:137
Ämnesord:EU-rätt , Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB