Reklamation vid kontraktsbrott
   
 
Författare:Hultmark Christina
Titel:Reklamation vid kontraktsbrott
Utgivningsår:1997
Omfång:219 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:913920037X
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Detta är en studie syftande till att utreda om det finns någon allmän princip om reklamationsskyldighet vid kontraktsbrott. Dessutom ges en jämförande inblick i några utländska rättsordningar.
 
  © 2017 Jure AB