Konsumenträtt och försäkring
– en översikt
   
 
Författare:Hesselgren Bo , Otterheim Jan
Titel:Konsumenträtt och försäkring – en översikt
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:93 sid.
Förlag:IFU
ISBN:9179901980
Ämnesord:Försäkringsrätt , Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 368 SEK exkl. moms
Konsumenträtten beskriver konsumentens rättigheter och skyldigheter. Den bygger främst på en kombination av civilrättslig lagstiftning som tillämpas i enskilda konsumenttvister och på myndigheter som kan ingripa näringsrättsligt för att skydda konsumenterna som grupp.

Konsumentpolitiken och regelsystemen präglas numera av snabba förändringar där avreglering, internationalisering, ny teknik och ökad konkurrens medför att konsumenterna ställs inför nya val. Det ger en större marknad och även större möjlighet att handla på distans utan att parterna träffar varandra.

Marknadsföring genom internet blir allt vanligare och den snabba tekniska utvecklingen kräver anpassning av de konsumenträttsliga reglerna och myndigheternas tillsyn för att lösa konsumentproblemen. Det internationella samarbetet blir därför allt viktigare.

I denna bok beskrivs översiktligt den konsumenträttsliga lagstiftningen, myndigheternas roll samt konsumenternas möjligheter till rådgivning och tvistlösning med betoning på försäkringsområdet.
 
  © 2017 Jure AB